Zapojte studenty*ky do aktivit podporujících udržitelný svět.

Pomocí Young Caritas Challenge společně
u studentů*tek rozvíjíme zájem o sociální témata. Následně pak studenti*ky vymýšlejí a realizují projekt, který podpoří školu nebo komunitu.

Díky Young Caritas Challenge se začne
o sociálních tématech mluvit.

Young Caritas Challenge (YCC) je výzva k akci směrem k udržitelnému životu, využívá metody identifikace problémů a jejich zviditelňování např. kampaní, soutěžemi, happeningy atd. Cílem YCC je participativně a kreativně upozornit na témata sociálního pilíře udržitelného života.

Díky školnímu projektu se sociální témata začnou aktivně řešit.

Školní projekt je veden s podporou zkušeného mentora a přináší do praxe získané znalosti a zkušenosti. Projekt v sobě zahrnuje iniciaci nápadů na participativní projekty v oblasti udržitelného života, stejně jako jejich realizaci. Jeho předpokladem je znalost problematiky a schopnost spolupráce. U každého školního projektu počítáme se zapojením minimálně jednoho sociálního partnera tak, aby si studentky a studenti zakusili i spolupráci mimo školu a svoje projekty směřovali na širší pole cílových skupin nebo získali podporu v komunitě.

Jak probíhá projekt?

  • Na úvodním Ideathonu společně zástupci a zástupkyně studentů i pedagogů a dalších pracovníků definují problém, který by chtěli řešit a možné způsoby, jakými by k němu chtěli přistupovat.
  • Podněty pro projekt mohou přicházet přímo ze školy či jejího okolí (např. městské části).
  • Na základě zájmu studentů i pedagogů se sestaví projektový tým.
  • Jednotliví členové týmu si rozdělí role a dohodnou se, kdo a jak může přispět k vytyčenému cíli.
  • Na závěr projektu dojde k prezentaci výsledků v rámci společné aktivity.
  • Realizační fáze trvá zhruba 6 měsíců.
Příklady úspěšných projektů

Nerozlišuj, respektuj

Při realizaci projektu na Gymnáziu Čakovice jsme vyzkoušeli Ideathon,vycházející z IT hackathonů a sloužící ke společnému a efektivnímu řešení problémů v krátkém čase. Pomocí Ideathonu studentky identifikovaly problém v okolí své školy týkající se sociální oblasti, následně naplánovaly projekt k řešení této situace, zrealizovaly ho, poté prezentovaly a reflektovaly s naším mentorem. Na fotografii vidíme tým studentek, který v rámci své kampaně a projektu „Nerozlišuj, respektuj“ zkoumal názory a zkušenosti místních obyvatel s rasismem a xenofobií a také uskutečnil rozhovory s cizinci žijícími v jejich obci, včetně jejich prezentace na veřejnosti. Při reflexi studentky uvedly, že si nejvíce cení získaných zkušeností a dovedností v průběhu realizace projektu, jako je práce v týmu, projektové myšlení nebo zpracování informací.

Chcete se naučit pracovat s online Živou knihovnou? Termíny nejbližších seminárů najdete tady.

Anebo nám na sebe zanechte kontakt a my se Vám ozveme.

Děkujeme za váš zájem, ozveme se vám obratem.
Jejda, něco se nepovedlo. Zkuste to prosím ještě jednou.