Young Caritas

Učíme témata udržitelného života způsobem, který studenty*ky zaujme a rozvíjí.

Živá knihovna online je unikátním nástrojem určeným pro školy, neformální či firemní kolektivy a metodicky vychází z léty prověřené sebepoznávací a seberozvojové metody neformálního vzdělávání. Necílí pouze na znalosti a dovednosti, nýbrž na hodnoty a postoje a rozvíjí emocionální vnímání a sociální inteligenci.

Přihlaste se na seminář či webinář.

Získejte metodickou podporu, která vám pomůže metodu převést do praxe ve vaší škole.

Získejte přístup do Živé knihovny online.

Zařaďte aktuální sociální témata do své výuky.

Živá knihovna online

Vnášejte do výuky aktuální sociální témata pomocí silných životních příběhů.

Živé knihy jsou autentickým vyprávěním lidí, kteří mají zajímavý a inspirativní životní příběh nebo zkušenost – ať už svým původem, životem na okraji společnosti nebo tím, že se aktivně angažují v oblastech udržitelného světa. Naše online knihovna je plná takových příběhů a vy je můžete formou videa snadno zařadit do výuky. V naší Akademii se dozvíte jak na to.

  • Vyzkoušená metoda, která skrze silný osobní příběh pomáhá do výuky přinášet důležitá témata jako jsou diskriminace, migrace nebo občanský aktivismus. Pomáhá tak studentům*kám odbourávat předsudky a budovat empatii a kritické myšlení.
  • Efektivním způsobem využívá propojení videa, psaného textu a dalších aktivit. To slouží k zapojení žáků s různými styly učení i hlubšímu porozumění tématu.
  • Je jednoduchá na přípravu: v naší knihovně si vyberete téma a video, pracovní listy i návod najdete na jednom místě. Vše můžete pohodlně se studenty a studentkami zažít v jednom vzdělávacím bloku.

Jak na živé knihy reagují studenti a učitelé?

Uvědomila jsem si, jak moc jsem ráda, že jsem zdravá holka a že můžu žít takový život, jaký žiju.

žákyně ZŠ U Obory

Překvapilo mě, že jsme si povídali o příbězích různých lidí. Myslel jsem, že si budeme povídat o opravdových knihách.

student zdravotnické školy Jana Pavla II.

Jsem ráda, že jsem se dnes naučila, že existují různé zrakové poruchy a také to, že na tom vlastně vůbec nezáleží.

studentka Gymnázia Christiana Dopplera

Dnes si odnáším pochopení jiných lidí.
Každý člověk je úplně jiný, s jinými problémy. Dneska jsem si poslechl různé příklady. Dozvěděl jsem se nové věci a pocity těch lidí.

žák ZŠ U Obory
PusťTe si živou knihu na ukázku

24. 2. 2022, den, který změnil všechno

  • MIGRACE A UPRCHLICTVÍ
  • Národnostní menšiny
  • SDG10

Tetiana až do 24. února 2022 vedla spokojený život. Bydlela na předměstí Kyjeva, pracovala v televizi a o víkendech organizovala největší běžecké akce na Ukrajině. Pak se přes noc stala válečnou uprchlicí.

Co prožívala při cestě ostřelovanou Ukrajinou? Jaké to je si balit evakuační zavazadlo? A s jakými předsudky se Tetiana setkává v cizí zemi?

Ke každému videu jsou připraveny potřebné pracovní materiály.